Integritetspolicy

Vår integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du går till väga för att tillämpa dessa.

Insamling av personuppgifter

Det vanligaste är att du själv lämnar dina personuppgifter i samband med att du tecknar ett avtal med oss, det kan tex vara en ansökan om medlemskap eller något av våra kontaktformulär.

Vi samlar också in data från tredje part, som Facebook, LinkedIn och Instagram.

Rättslig grund

Ändamålet med insamling och behandling av personuppgifter är att hantera medlemskap samt frågor och dylika kontakter. När vi behandlar dina personuppgifter stödjer vi alltid oss på någon av de rättsliga grunderna för att samla in personuppgifter. I de flesta fall lutar vi oss mot avtal, intressen av grundläggande betydelse och intresseavvägning som rättsliga grunder. Det innebär att vi hanterar personuppgifter för att exempelvis kunna uppfylla ett avtal, hantera en intresseanmälan eller en fråga.

Arkivtid

Vi bevarar inte personuppgifter längre än nödvändigt. När personuppgifterna inte längre behövs raderar eller anonymiserar vi dem.

Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, ett så kallat registerutdrag. Du har också rätt att begära rättelse om dina personuppgifter är felaktiga eller begära radering av dina personuppgifter. Kontakta oss så hjälper vi dig.

För frågor, ytterligare information om vår hantering av personuppgifter eller för att kontakta oss i andra frågor kontakta info@klubbmilon.se.